ESIMERKKEJÄ ERI SAIRAUSRYHMIEN FYSIOTERAPIASTA

Kuntoutusta tarjolla kaikille!

Kuntoutukseen voivat tulla kaikki ”vauvasta vaariin”.  Joko lääkärin lähettämänä tai ilman lähetettä. Voimme myös tarvittaessa tehdä ongelman kartoituksen ilman lähetettä ja kirjata siitä lausunnon sinulle itsellesi tai lääkärillesi viemistä varten.

pallolapsi

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työkykyisyyttä.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus:

Kela järjestää alle 65-vuotiaille  henkilöille vaaltivaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Vaativa lääkinnällinen  kuntoutus voidaan järjestää  avoterapiana toimipisteissämme tai kotikäynteinä.

vanhus

Kun kuntoutuksen tarve johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, tarjotaan kuntoutusta lakisääteisesti ja sen kustantavat tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset.