Lääkinnällinen harjoitusterapia LHT ja liikehoidot

JUMPPAAA

Lääkinnällinen harjoitusterapia ja liikehoidot ovat yksi tärkeimmistä fysioterapian toiminta-alueista. Tavoitteena on ehkäistä, korjata ja kompensoida ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn häiriöitä sekä ylläpitää ja parantaa jäljellä olevaa liikkumis- ja toimintakykyä. Harjoittelu on tarkoin ohjattua, ilman välinettä tai välineillä toteutettua jolloin vastukskena toimii oma keho tai välineestä tuleva vastus. Harjoittelu voi olla tuki- ja liikuntaelinvaivoihin (esim. selkäongelmat, niskavaivat, nivelkivut, leikkausten jälkitilat, reuma), neurologisiin sairauksiin (esim. lihassairaudet, aivohalvaus, CP, MS, Parkinsonin tauti) tai vanhenemisesta johtuviin ongelmiin kohdistuvaa.

lht

Lääkinnällinen harjoitusterapia perustuu kivuttomaan liikkeeseen ja useiden toiston sarjoihin. Harjoittelun tavoitteena on oppia käyttämään kehoaan halutulla tavalla, parantaa liikkuvuutta, kestävyyttä, lihasvoimaa, koordinaatiota, tasapainoa, koko kehon hallintaa sekä näiden myötä poistaa mahdollista kipua ja liikkumisen esteitä.

Tärkeää terapeuttisessa harjoittelussa on fysioterapeutin tietämys ongelman syistä ja seurauksista, jotta fysioterapiassa pystytään etsimään oikeat harjoitteet ja niiden annostelu.

painot

Harjoitusvälineinä käytetään erilaisia tähän tarkoitettuja harjoitteluvälineitä kuten ilmavastus laitteita, veto- ja harjoituslaitteita,  keppejä, voimatankoja, vastuskumeja ja irtopainoja. Myös ihmisen omaa painoa voidaan hyvin hyödyntää harjoittelussa. Fysioterapeuttimme suunnittelee jokaiselle oman yksilöllisen harjoitusohjelman, jota harjoittelun edetessä tarkennetaan tai muokataan tarpeen mukaan.