Reumasairauksien fysioterapia

reuma

Reumasairauksilla tarkoitetaan pitkäaikaisia tulehduksellisia yleissairauksia, joiden alkuperää ei vielä täysin tunneta eikä sairauksien etenemistä voida varmasti ennakoida. Reumasairauksiin liittyvät keskeisesti aktiivisuudeltaan vaihtelevat tulehdusreaktiot eri osissa kehoa, usein nivelissä.
Krooninen tulehdusreaktio voi aiheuttaa kipua ja turvotusta, väsymystä sekä saattaa vaurioittaa nivelten rakenteita ja johtaa kehon virheellisiin kuormituksiin. Tulehdusreaktioita hillitsevien pitkäaikais- ja paikallislääkehoitojen lisäksi fysioterapialla on tärkeä osa reumasairauksien hoidossa.1

Fysioterapian keinoin pyritään:
• vähentämään tulehdusta ja kipua
• ylläpitämään nivelliikkuvuuksia
• ehkäisemään virheasentojen syntymistä
• edistämään yleistä toimintakykyä

Fyysisen suorituskyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä omatoimisuuden tukeminen ja edistäminen ovat tärkeitä kaikkien reumasairauksien hoidossa.  Tavallisimpia reumasairauksia ovat mm. nivelreuma, selkärankareuma sekä fibromyalgia eli pehmytkudosreuma.