Fysioterapia

kuminauha

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja, akupunktiota sekä kinesioteippausta.

tuolit

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.  Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

fysioterapia

Me tutkimme, testaamme ja selvitämme syyt oireisiin ja ongelmiin. Tulosten perusteella teemme yksilöllisen fysioterapiasuunnitelman jota myös seurataan. Meidän tehtävämme on ymmärtää tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa ja esimerkiksi eri asentojen ja liikkeiden vaikutuksia tukirakenteiden kuormittumiseen. Sinun tehtäväsi on osallistua terapian suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kerro siis, millainen harjoittelu sopii elämääsi ja tee fysioterapeuttisi laatimat kotiharjoitukset. Me kannustamme ja autamme sinua koko kuntoutumismatkan.

käsi

Aikuisilla ja ikääntyneillä henkilöillä ovat yleisimpiä työperäiset rasitusongelmat, erilaiset tapaturmat tai pitkäaikaissairaudesta johtuvat fyysisen toimintakyvyn ongelmat. Pienellä lapsella tai nuorella liikkuminen saattaa olla rajoittunutta tai viivästynyttä erilaisista syistä johtuen, jolloin myös kokonaiskehitys viivästyy tai häiriintyy.