Allasterapia

lötkö

Allasterapia on veden erkoisominaisuuksia hyväksikäyttäen suoritettavaa fysioterapiaa (tiheys, hydrostaattinen paine, nostevoima, virtaus ja pyörteisyys): vedessä toteutettavaa fyysistä lihas-tai liikeharjoittelua. Altaassa asiakas pystyy aktiivisesti tekemään sellaisiakin liikkeitä  jotka kuivalla eivät onnistu.

Allasterapia perustuu aina fysioterapiassa / maalla tehtäviin mittauksiin ja arviointeihin. Tavoitteena terapiassa on toimintakyvyn kehittyminen, ylläpysyminen tai laskun hidastaminen vammaan tai sairauteen suhteutettuna.

Allasterapia sopii sekä lapsi- että aikuiskuntoutujille. Etenkin sellaisille henkilöille, jolla liikkuminen maalla on haasteellista  esim. neurologisen sairauden, lihasheikkouden, nivelongelmien tai tekonivelleikkauksen vuoksi. Myös henkilöt joilla on haasteita tasapainon kanssa kuten kehitysvammaiset lapset, ikääntyvät, parkinson potilaat ja MS-tautia sairastavat hyötyvät allasharjoittelusta. Vaikeasti vammaisille vesi on hyvin mieluinen harjoitteluympäristö vapauttaessaan liikkumaan kolmiulotteisesti ja vesi ohjaa lihastoiminnan aktivoitumista.

allas lapsi

Vesi tiheämpää kuin ilma. Tämä antaa tukevuuden tunteen vedessä kuntoutujalle ja helpottaa tasapainon ylläpitämistä. Tämä myös mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan liikerata- ja lihasvoimaharjoittelun. Veden vastus hidastaa liikenopeutta ja vesi antaa aikaa kuntoutujille reagoida itsenäisemmin tasapainossa tapahtuviin muutoksiin ja lihasaistin toimintoihin. Veden paine vähentää turvotusta sekä auttaa lihaksia rentoutumaan. Myös sydämen toiminta tehostuu sekä syke ja verenpaine laskevat. Ihminen kevenee vedessä suhteessa siihen, kuinka syvässä vedessä hän seisoo. Tämä taas mahdollistaa helpomman kävelemisen altaassa ja leikkausten jälkeen symmetrisen kävelyharjoittelun painokevennetysti vaikka se ei enää maalla onnistuisikaan .

Allasterapia  toteutetaan altaassa jonka lämpötila on termoneutraali kuntoutujalle, yleisimmin 29-32 C. Veden lämpötilan tulee siis olla sellainen, että kuntoutujaa ei palele allasterapian aikana.

allasterapia aikuinen

Altaassa käytettävät terapiamenetelmät valitaan kuntoutujan terapian tavoitteiden mukaan. Niitä ovat:

• Terapeuttinen harjoittelu veden ominaisuuksia hyödyntäen, lisänä erilaiset välineet (mm. lötköpötköt, uimalaudat, vesipuntit, perhoset jne.)

• Vesijuoksu

• Tavoitesuuntautunut harjoittelu / toiminnalliset tehtävät

• Kokonaisvaltainen veteen totuttautuminen ja vartalonhallinnan harjoittaminen

• Voimaharjoitusmenetelmät

Allasterapia soveltuu erilaisista liikuntarajoitteista kärsiville sekä vammoista toipuville ihmisille. Allasterapialla saadaan suuri apu leikkauksen jälkeisessä liikunnan lisäämisessä ja helpottamisessa sekä erilaisilla sairausryhmillä, kuten kroonista nivelsairautta ja neurologisia tiloja potevilla.