Vaikeavammaisten fysioterapia

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus

kehitysvammaiset

Vaikeavammaisten pääsy kuntoutukseen helpottuu, kun Kelan kuntoutuksen myöntämisperusteet muuttuvat. Lue lisää Kelan sivuilta.

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neurologinen sairaus tai vamma, tuki- ja liikuntaelinsairaus, reumasairaus tai muu sairaus, jotka rajoittavat liikkumista ja arjessa selviytymistä. Kuntoutus perustuu aina terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, lisätietoja kuntoutussuunitelmasta löydät Kelan sivuilta.

kukat

Vaativan lääkinnällisen yksilökuntoutuksen tavoitteena on

  • työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja parantuminen
  • omien voimavarojen löytyminen ja hyödyntäminen
  • itsehoidon omaksuminen
  • löytää valmiuksia ja rohkeutta osallistua mahdollisimman täysipainoisesti elinympäristössään ja yhteiskunnassa

Kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutuksen toteutus ja sisältö tarkentuvat kuntoutujan kanssa ennakkoon käydyn verkostoneuvottelun sekä alkuvaiheen haastattelujen, arvioiden ja tutkimusten perusteella.

Vaativa lääkinnällinen yksilökuntoutus sisältää yksilöllisiä terapioita Esim.

  • fysioterapia
  • toimintaterapia
  • puheterapia

KELA:n maksama vaikeavammaisen yksilöllinen fysioterapia myönnetään yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan ja se voidaan toteuttaa tarvittaessa myös kotikäynteinä.

maisema

Vaativassa lääkinnällisessä terapiassa voidaan tarvita vanhempien tai muiden kuntoutujaa hoitavien ohjauskäyntejä, jotka voidaan tarpeen mukaan toteuttaa perheessä, hoitoyhteisössä, päiväkodissa tai koulussa.

Fysioterapian tarkoitus on parantaa tai turvata itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä. Fysioterapian erityismuotoina ovat allasterapia, ratsastusterapia ja lymfaterapia. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös ns. yhteistyökäyteinä, jossa kahden alan terapeutit ovat yhtäaikaa toteuttamassa terapiaa kuntoutujalle.