Neurologinen fysioterapia

Neurologisen kuntoutuksen asiakasryhmään kuuluvat

sekä LAPSET että AIKUISET.

pää

Neurologinen fysioterapia on suunnattu asiakkaille, joilla on keskus- ja ääreishermoston sairauksia ja oireyhtymiä. Yleisimpiä ovat aivoinfarktin jälkeinen halvaantuminen, CP-vammat, MS, Parkinsonin tauti ja erilaisetkehitysvammat. Kuntoutuksessa pyritään parantamaan kuntoutettavan toimintakykyä mahdollisimman hyväksi.

Neurologisille asiakkaillemme tarjoamme mm. fysioterapiaa, allasterapiaa, lääkinnällistä harjoitteluterapiaa LHT, painokevennettyjä kävelyharjoitteita  sekä ohjauskäyntejä kotiin, päivähoitoon, kouluun ja avustajille. Teemme yhteistyötä lääkäreiden, toiminta- ja puheterapeuttien sekä muun kuntoutujaa hoitavan henkilökunnan kanssa.

iha

Palveluihimme kuuluvat myös liikuntakyvyn ja apuvälinetarpeen sekä mahdollisten kodin muutostöiden arviointi. Aikuisten neurologiseen kuntoutukseen osallistuvilla fysioterapeuteilla on Bobath koulutus ja lapsia hoitavalla NDT-Bobath koulutus .PYÖRÄTUOLi

Käytössämme ovat ajanmukaiset ja terapiaan hyvin soveltuvat harjoittelutilat sekä monipuolinen terapiavälineistö.

Aikuisten neurologisessa fysioterapiassa sovelletaan Bobath-konseptin mukaista terapiamenetelmää sekä samoja fysioterapian keinoja joita käytetään TULES -asiakkaiden hoidossa. Asiakkaan kanssa harjoitellaan yhteistyössä perusliikkumista ja etsitään kunkin asiakkaan omassa elinympäristössä tapahtuvia toimintoja helpottavia ratkaisumalleja.  Fysioterapian toimintaympäristönä toimivat mm. yrityksemme tilat ja kuntoutuja koti.

LAPSETLasten ja nuorten neurologinen fysioterapia on yhteistyöprosessi, joka tukee ja mahdollistaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista erityisesti liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa ja häiriöissä. Neurologisille lapsille sovelletaan NDT- Bobath-konseptin mukaista terapiaa.
Lasten ja nuorten fysioterapian lähtökohtana ovat kuntoutujan ja hänen perheensä elämäntilanne ja voimavarat. Fysioterapia perustuu kuntoutujan ja perheen tarpeisiin. Fysioterapian toimintaympäristönä toimivat mm. yrityksemme tilat, päiväkoti, koulu ja kuntoutujan koti.