Painokevennetty kävelykuntoutus

kevennetty

Kävelyn uudelleenoppiminen on niin neurologisten, tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuin iäkkäidenkin kuntoutujien keskeisimpiä tavoitteita.

Painokevennetty laitteisto käsittää katossa olevan XY-kiskojärjestelmän, Ergo Luna –nostimen, valjaat sekä kävely/juoksumaton. Kiskojärjestelmän avulla harjoitellaan kävely/juoksumatolla tai lattiatasossa jolloin koko huonetila voidaan hyödyntää kuntoutuksessa. Kävelymaton avulla voidaan tarkistaa kävelyn liikemalleja ja harjoitella joustavuutta sekä nopeutta kävelyyn.

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kuntoutujan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla, jolloin huonokuntoinenkin potilas voi harjoitella tehokkaasti ja turvallisesti. Valjaat on suunniteltu niin että ne mahdollistavat käsien ja jalkojen vapaat liikkeet. Harjoittelussa yhdistetään painon siirto, askellus, myötäliikkeet ja tasapainon säilyttäminen. Harjoittelua voidaan yhdistää muihin fysioterapeuttisiin hoitotapahtumiin kuten palloiluun ja kädenhallintatehtäviin. Tutkimusten mukaan harjoittelusta hyötyvät myös henkilöt, jotka voisivat harjoitella ilman painokevennystä.

keve

Harjoittelu voidaan aloittaa jo ennen kuin kuntoutuja hallitsee pystyasennossa liikkumisen. Laitteistoa voidaan säätää kunkin kuntoutujan yksilöllisten kuntoutustarpeiden mukaisesti. Kuntoutuksen edetessä painon kevennystä vähennetään ja kuntoutuja joutuu kannattelemaan enemmän oman kehonsa painoa. Kävelymatolla harjotellessa nopeutta kasvatetaan ja kaltevuutta voidaan lisätä.

Painokevennetystä kävelykuntoutuksesta hyötyvät mm. aivohalvauskuntoutujat, MS-tautia sairastavat, Lihastautia sairastavat, Parkinson potilaat, Tuki- ja liikuntaelinpotilaat, kaatumispelosta kärsivät, polvi- ja lonkkaleikatut potilaat sekä kehitysvammaiset. Laite auttaa myös ennaltaehkäisemään liikkumattomuudesta aiheutuvia ongelmia.