Leikkaushoitoja edeltävä ja leikkauksen jälkeinen fysioterapia

kävely

Leikkaushoitoja edeltävässä jaleikkauksen jälkeisessä fysioterapiassa kuntoutumisen edistyessä fysioterapian tavoitteena on asiakkaan lihasvoiman, nivelliikkuvuuden ja tasapainon palautuminen sellaiseksi, että hänen toimintakykynsä on parempi kuin ennen leikkausta.
Fysioterapiassa käytämme monipuolisia menetelmiä ja laadimme kuntoutujalle terapiakokonaisuuden, joka suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja toivomukset huomioiden. Fysioterapia perustuu leikanneen tahon ohjeisiin ja suosituksiin.

Preoperatiivinen fysioterapia – ennen leikkausta tapahtuva fysioterapia

                                                   leikkaus

Leikkausta edeltävän fysioterapian tavoitteena on, että asiakas pysyy mahdollisimman toimintakykyisenä leikkaukseen asti ja sitoutuu tulevaan kuntoutusprosessiin. Hän saa yksilöllisen ohjauksen hyvissä ajoin ennen leikkausta, jolloin kuntoutujalle jää riittävästi aikaa sisäistää ja harjoitella ohjauksen sisältämiä asioita. Tavoitteena on:

• Asiakkaan leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen nopeutuminen
• Kivun lievittyminen
• Asiakastyytyväisyyden parantuminen
• Yhteistyön tehostuminen asiakkaan ja omaisten sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstön välillä

Postoperatiivinen fysioterapia – leikkauksen jälkeen tapahtuva fysioterapia

leikkaus 2

Leikkauksen jälkeisen fysioterapian tavoitteena on, että asiakas selviytyy kotona tai vastaavissa olosuhteissa itsenäisesti leikkauksen aiheuttamat rajoituksen huomioon ottaen. Hän hallitsee omatoimisesti siirtymisen vuoteeseen ja vuoteesta pois, kävelyn kyynärsauvojen tai vastaavan apuvälineen avulla sekä suoriutuu itsenäisesti apuvälineiden avulla tai ilman päivittäisistä toiminnoistaan.

Tekonivelleikkaus on todettu yhdeksi tehokkaimmista ortopedisistä toimenpiteistä sekä yksilön että kansantalouden näkökulmasta tarkasteltuna. Työikäisillä suurin hyöty saadaan työkyvyn palautumisen kautta ja ikääntyneillä omatoimisuuden sekä elämänlaadun parantumisena.